Lotorpsmetoden

Thoracal mobilisering/andningsmassage

En utmärkt behandling för dig med andningsrelaterade besvär.

Lotorpsmetoden är en specifik massagebehandling som inriktar sig på behandling av andningsrelaterade problem som till exempel:

  • Astmaliknande problem
  • Astma
  • Hosta
  • Doftallergi
  • Parfymallergi
  • Heshet/slem
  • Tungt/svårt att andas
  • Stressad andning

Uppskattningsvis lider 10-20 % av Sveriges befolkning mer eller mindre av andningsbesvär. Lotorpsmetoden är den första i sitt slag som effektiv behandlingsform. Resultatet av en vetenskaplig studie gjord på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg visade att 93% av patienterna blev bättre efter 3 behandlingar med Lotorpsmetoden.

Med thoracal mobilisering enligt Lotorpsmetoden behandlas andningsmuskulaturen med massage för att öka rörligheten i bröstkorgen. För att lära kunden att andas bättre ingår andningsövningar som med regelbunden övning ger en bra andningsteknik och ofta en omedelbar lättnad och förbättring.